Spring MVC Test HtmlUnit

La bona gent d’Spring han alliberat la segona milestone del seu projecte Spring MVC Test HtmlUnit. Aquest projecte és interessant perquè permet testejar pàgines Html i el propi codi javascript …