Mestre Murri: El teu portal d’informació sobre nomenaments

A finals d’octubre de l’any passat (2018) el portal MestreMurri va veure la llum. MestreMurri és un portal web que obté totes les dades dels nomenaments telemàtics del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, les processa i les prepara per ser consultades d’una manera ràpida i senzilla.

Què són els nomenaments telemàtics

Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per cobrir vacants i substitucions.

Cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics. A cada candidat se li assigna un número d’ordre en funció del servei territorial a que està assignat.

Els dies que es fan actes de nomenaments telemàtics s’estableixen segons les necessitats del servei a criteri dels Serveis territorials o del gerent del Consorci d’Educació de Barcelona.

Quan una persona vol saber si ha estat nomenada, ha de fer el següent:

  • Consultar dels dies d’adjudicació i franja horària de connexió.
  • El dia de l’adjudicació, generalment abans de les 11 h, es pot consultar la llista de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d’ordre i priorització de les especialitats).
  • Les persones a les quals s’assigna una vacant o una substitució, durant la franja horària indicada, rebran un SMS i un missatge de correu electrònic.

Si no s’accepta la proposta d’adjudicació, llevat que s’al·legui un motiu justificat, el rebuig de la proposta comporta l’exclusió de la borsa de treball.

Els nomenaments es poden consultar a l’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) on es pot veure l’últim nomenament de la teva especialitat o el llistat dels nomenaments del dia. També a les web de Ustec STEs, principal sindicat d’Ensenyament

Què ens aporta el MestreMurri?

El portal:

  • Mostra els nomenaments d’un curs en concret de la mateixa manera que pots trobar-ho a l’XTEC i a la web de Ustec STEs
  • Permet la cerca dels nomenaments d’una territorial podent filtrar per una especialitat en concret.
  • Permet mostrar llistats d’aquestes mateixes dades agrupant-les per especialitat i tipus de jornada
  • Per a una especialitat i/o tipus de jornada, pots saber quin és l’últim número que ha sortit i quin és el més gran que ha sortir en curs determinat.

A part del propi portal també disposem d’un Bot de Telegram on podem preguntar-li aquestes mateixes consultes de forma més directa.

El portal també conté un llistat amb tots els centres educatius de Catalunya (públics i privats) segons el servei territorial al que pertanyen. En aquest llistat hi podem fer cerques pel tipus de centre, pel nom, la població o el tipus d’ensenyament que hi fan.

A més, podem veure els centres més propers a una adreça o a la teva situació actual (mitjançant GPS), podent filtrar també pel tipus de centre i tipus d’ensenyament.

Finalment, com és habitual, disposem d’un llistat d’enllaços on trobar informació dels nomenaments telemàtics i una petita llista de preguntes més freqüents

Per què he fet aquest portal?

Per què desenvolupar una aplicació pròpia, on poder aplicar el que saps és divertit i si la gent la fa servir, molt millor.

L’origen el té per què a la web de la generalitat i de l’Ustec STEs saber quin és el número mér alt, saber el número pel que va una especialitat, etc. requeria baixar-se les dades, passar-les a excel i explotar-les.

Els mestres interins volen preveure més o menys quan els cridaran per fer una substitució, per quin número va cada territorial i especialitat per estar preparats, potser canviar de territorial perquè una avança més que l’altra, etc. Aquest portal intenta facilitar-ho.

En propers articles explicaré com està desenvolupat, com és la infraestructura i demés aspectes tècnics. També, l’ús que se’n fa i l’evolució que pugui tenir.

Espero que us agradi.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *